Annotatie bij Hoge Raad 26 juni 2018 external link

Nederlandse Jurisprudentie, num: 25, pp: 3503-3504, 2019

Annotaties, belediging, frontpage, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Dommering2019c, title = {Annotatie bij Hoge Raad 26 juni 2018}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2019_214.pdf}, year = {0620}, date = {2019-06-20}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {25}, keywords = {Annotaties, belediging, frontpage, Vrijheid van meningsuiting}, }

Annotatie bij Rb. Den Haag 9 december 2016 (OM / Wilders) external link

Mediaforum, vol. 2017, num: 1, pp: 34-36, 2017

aanzetten tot haat, belediging, discriminatie, frontpage, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Nieuwenhuis2017b, title = {Annotatie bij Rb. Den Haag 9 december 2016 (OM / Wilders)}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_Mediaforum_2017_1.pdf}, year = {0310}, date = {2017-03-10}, journal = {Mediaforum}, volume = {2017}, number = {1}, pages = {34-36}, keywords = {aanzetten tot haat, belediging, discriminatie, frontpage, Vrijheid van meningsuiting}, }

Annotatie bij EHRM 21 oktober 2014 (Vural / Turkije) external link

Nederlandse Jurisprudentie, num: 36, pp: 4465-4471, 2016

Abstract

Vrijheid van meningsuiting. Veroordeling tot ruim 13 jaar gevangenisstraf en ontneming kiesrecht wegens belediging nagedachtenis Atatürk door standbeelden met verf te besmeuren. Proportionaliteit. Schending art. 10 EVRM en art. 3 Eerste Protocol.

Art. 10 EVRM, belediging, frontpage, Turkije, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Dommering2016b, title = {Annotatie bij EHRM 21 oktober 2014 (Vural / Turkije)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2016_336.pdf}, year = {0913}, date = {2016-09-13}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {36}, abstract = {Vrijheid van meningsuiting. Veroordeling tot ruim 13 jaar gevangenisstraf en ontneming kiesrecht wegens belediging nagedachtenis Atatürk door standbeelden met verf te besmeuren. Proportionaliteit. Schending art. 10 EVRM en art. 3 Eerste Protocol.}, keywords = {Art. 10 EVRM, belediging, frontpage, Turkije, Vrijheid van meningsuiting}, }