Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27 januari 2015 (Paradiso & Campanelli / Italië) external link

European Human Rights Cases, num: 5, 2015

belang van het kind, draagmoederschap, EVRM 8, Grondrechten, recht op bescherming van familie- en privéleven

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27 januari 2015 (Paradiso & Campanelli / Italië)}, author = {van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1557.pdf}, year = {0520}, date = {2015-05-20}, journal = {European Human Rights Cases}, number = {5}, keywords = {belang van het kind, draagmoederschap, EVRM 8, Grondrechten, recht op bescherming van familie- en privéleven}, }