The legal framework on the dissemination of disinformation through Internet services and the regulation of political advertising external link

Abstract

The study, commissioned by the Dutch government, focusses on the legal framework governing the dissemination of disinformation, in particular through Internet services. The study provides an extensive overview of relevant European and Dutch legal norms relating to the spread of online disinformation, and recommendations are given on how to improve this framework. Additionally, the study includes an analysis of the relevant legal framework in 6 different countries (U.K., U.S., France, Germany, Sweden and Canada). The report makes clear how the freedom of expression runs as a central theme through the legal framework, both forming the outer limit for possible regulation and a legal basis to create new regulation (e.g. protecting pluralism). The legal framework governing disinformation online is shown to be very broad, encompassing different levels of regulation, shifting depending on the context and already regulating many different types of disinformation. Further, oversight seems to be fragmented with many different supervisory authorities involved but limited cooperation. Based on this analysis, the report offers several recommendations, such as on the use of disinformation not as a legal term but a policy term, on negotiating the tensions on the different policy levels, on the regulation of internet intermediaries including transparency obligations and on increased cooperation between the relevant supervisory authorities. Previously, the interim report focussing on political advertising was published in late 2019. Both these studies have been carried out in the context of the research initiative on the Digital Transition of Decision-Making at the Faculty of Law of the University of Amsterdam, focussing on questions related to AI and public values, data governance and online platforms.

desinformatie, frontpage, internetdiensten, Mediarecht, politieke advertenties, Regulering, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Report{vanHoboken2020c, title = {The legal framework on the dissemination of disinformation through Internet services and the regulation of political advertising}, author = {van Hoboken, J. and Appelman, N. and Fahy, R. and Leerssen, P. and McGonagle, T. and van Eijk, N. and Helberger, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Report_Disinformation_Dec2019-1.pdf}, year = {0514}, date = {2020-05-14}, abstract = {The study, commissioned by the Dutch government, focusses on the legal framework governing the dissemination of disinformation, in particular through Internet services. The study provides an extensive overview of relevant European and Dutch legal norms relating to the spread of online disinformation, and recommendations are given on how to improve this framework. Additionally, the study includes an analysis of the relevant legal framework in 6 different countries (U.K., U.S., France, Germany, Sweden and Canada). The report makes clear how the freedom of expression runs as a central theme through the legal framework, both forming the outer limit for possible regulation and a legal basis to create new regulation (e.g. protecting pluralism). The legal framework governing disinformation online is shown to be very broad, encompassing different levels of regulation, shifting depending on the context and already regulating many different types of disinformation. Further, oversight seems to be fragmented with many different supervisory authorities involved but limited cooperation. Based on this analysis, the report offers several recommendations, such as on the use of disinformation not as a legal term but a policy term, on negotiating the tensions on the different policy levels, on the regulation of internet intermediaries including transparency obligations and on increased cooperation between the relevant supervisory authorities. Previously, the interim report focussing on political advertising was published in late 2019. Both these studies have been carried out in the context of the research initiative on the Digital Transition of Decision-Making at the Faculty of Law of the University of Amsterdam, focussing on questions related to AI and public values, data governance and online platforms.}, keywords = {desinformatie, frontpage, internetdiensten, Mediarecht, politieke advertenties, Regulering, Vrijheid van meningsuiting}, }

Het juridisch kader voor de verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regulering van politieke advertenties external link

Abstract

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, analyseert het juridisch kader van toepassing op de verspreiding van desinformatie via online diensten. Het rapport biedt een uitgebreid overzicht van de relevante Europese en Nederlandse normen en doet aanbevelingen voor de verbetering van dit juridisch kader. Het onderzoek bevat daarnaast ook een analyse van het relevant wettelijke kader in de V.S., het V.K, Frankrijk, Duitsland, Canada en Zweden. Het rapport maakt duidelijk hoe de vrijheid van meningsuiting als rode draad door het wettelijke kader loopt. Dit fundamentele recht vormt zowel de buitenste grens voor regulering als een basis voor nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld voor de bescherming van pluralisme. Het wettelijk kader van toepassing op desinformatie blijkt zeer breed, bevat verschillende reguleringsniveaus, verschuift afhankelijk van de specifieke context en omvat vele al bestaande normen voor de regulering van specifieke typen desinformatie. Verder blijkt het toezicht op dit wettelijk kader vrij gefragmenteerd te zijn. Op basis van deze analyse komt het rapport tot aan aantal aanbevelingen. De aanbevelingen hebben onder andere betrekking op het gebruik van de term desinformatie als beleidsterm, het omgaan met de spanningen op de verschillende beleidsniveaus, de regulering van internettussenpersonen door middel van transparantie verplichtingen en de samenwerking tussen de verschillende toezichthouders. Voorafgaand aan deze eindrapportage is in eind 2019 het interim-rapport gepubliceerd. Dit rapport focuste op de relatie tussen desinformatie en online politieke advertenties. Beide studies zijn onderdeel van het onderzoeksproject ‘Digital Transition of Decision-Making at the Faculty of Law of the University of Amsterdam’ dat zich buigt over vraagstukken gerelateerd aan kunstmatige intelligentie en publieke waarden, data governance, en online platforms.

democratie, desinformatie, frontpage, internetdiensten, Mediarecht, politieke advertenties, Regulering, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Report{vanHoboken2020b, title = {Het juridisch kader voor de verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regulering van politieke advertenties}, author = {van Hoboken, J. and Appelman, N. and Fahy, R. and Leerssen, P. and McGonagle, T. and van Eijk, N. and Helberger, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Rapport_desinformatie_december2019.pdf https://www.ivir.nl/publicaties/download/Kamerbrief_desinformatie.pdf}, year = {0514}, date = {2020-05-14}, abstract = {Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, analyseert het juridisch kader van toepassing op de verspreiding van desinformatie via online diensten. Het rapport biedt een uitgebreid overzicht van de relevante Europese en Nederlandse normen en doet aanbevelingen voor de verbetering van dit juridisch kader. Het onderzoek bevat daarnaast ook een analyse van het relevant wettelijke kader in de V.S., het V.K, Frankrijk, Duitsland, Canada en Zweden. Het rapport maakt duidelijk hoe de vrijheid van meningsuiting als rode draad door het wettelijke kader loopt. Dit fundamentele recht vormt zowel de buitenste grens voor regulering als een basis voor nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld voor de bescherming van pluralisme. Het wettelijk kader van toepassing op desinformatie blijkt zeer breed, bevat verschillende reguleringsniveaus, verschuift afhankelijk van de specifieke context en omvat vele al bestaande normen voor de regulering van specifieke typen desinformatie. Verder blijkt het toezicht op dit wettelijk kader vrij gefragmenteerd te zijn. Op basis van deze analyse komt het rapport tot aan aantal aanbevelingen. De aanbevelingen hebben onder andere betrekking op het gebruik van de term desinformatie als beleidsterm, het omgaan met de spanningen op de verschillende beleidsniveaus, de regulering van internettussenpersonen door middel van transparantie verplichtingen en de samenwerking tussen de verschillende toezichthouders. Voorafgaand aan deze eindrapportage is in eind 2019 het interim-rapport gepubliceerd. Dit rapport focuste op de relatie tussen desinformatie en online politieke advertenties. Beide studies zijn onderdeel van het onderzoeksproject ‘Digital Transition of Decision-Making at the Faculty of Law of the University of Amsterdam’ dat zich buigt over vraagstukken gerelateerd aan kunstmatige intelligentie en publieke waarden, data governance, en online platforms.}, keywords = {democratie, desinformatie, frontpage, internetdiensten, Mediarecht, politieke advertenties, Regulering, Vrijheid van meningsuiting}, }

De verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regulering van politieke advertenties external link

Abstract

Rapport in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bijlage bij Kamerstuk 2019-2020, 30821, nr. 91, Tweede Kamer.

desinformatie, frontpage, Informatierecht, internetdiensten, politieke advertenties, Regulering

Bibtex

Report{vanHoboken2019c, title = {De verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regulering van politieke advertenties}, author = {van Hoboken, J. and Appelman, N. and Fahy, R. and Leerssen, P. and McGonagle, T. and van Eijk, N. and Helberger, N.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/verspreiding_desinformatie_internetdiensten_tussenrapportage.pdf}, year = {1031}, date = {2019-10-31}, abstract = {Rapport in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bijlage bij Kamerstuk 2019-2020, 30821, nr. 91, Tweede Kamer.}, keywords = {desinformatie, frontpage, Informatierecht, internetdiensten, politieke advertenties, Regulering}, }