Samen voor het publiek belang. Evaluatierapport NPO 2013 t/m 2017 external link

Oudeman, M., Albrecht, Y., Bockxmeer, H. van, Dibbits, T., Helberger, N., Kasem, I., Vanseveren, W. & Vermeir, L.
2019

Abstract

In september 2018 is, in opdracht van de raad van toezicht, de evaluatiecommissie Nederlandse Publieke Omroep gestart met haar evaluatie van de prestaties van de NPO in de periode 2013 t/m 2017, inclusief de beantwoording van de vraag naar de slagvaardigheid van de NPO. De evaluatieperiode beslaat dus een periode vóór de wetswijziging van 2016 en een periode erna, waarin sprake was van aangescherpte rollen en bevoegdheden voor de raad van bestuur en de raad van toezicht van de NPO. Dit rapport is de weerslag van onze bevindingen. Daarnaast heeft de commissie een aantal aanbevelingen toegevoegd waarmee zij een bijdrage hoopt te leveren aan de NPO in de toekomst.

evaluatie, frontpage, Mediarecht, npo, publieke omroep

Bibtex

Report{Oudeman2019, title = {Samen voor het publiek belang. Evaluatierapport NPO 2013 t/m 2017}, author = {Oudeman, M. and Albrecht, Y. and Bockxmeer, H. van and Dibbits, T. and Helberger, N. and Kasem, I. and Vanseveren, W. and Vermeir, L.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/evaluatie_rapport-visitatiecommissie_npo.pdf}, year = {0628}, date = {2019-06-28}, abstract = {In september 2018 is, in opdracht van de raad van toezicht, de evaluatiecommissie Nederlandse Publieke Omroep gestart met haar evaluatie van de prestaties van de NPO in de periode 2013 t/m 2017, inclusief de beantwoording van de vraag naar de slagvaardigheid van de NPO. De evaluatieperiode beslaat dus een periode vóór de wetswijziging van 2016 en een periode erna, waarin sprake was van aangescherpte rollen en bevoegdheden voor de raad van bestuur en de raad van toezicht van de NPO. Dit rapport is de weerslag van onze bevindingen. Daarnaast heeft de commissie een aantal aanbevelingen toegevoegd waarmee zij een bijdrage hoopt te leveren aan de NPO in de toekomst.}, keywords = {evaluatie, frontpage, Mediarecht, npo, publieke omroep}, }