Nieuws in de platformeconomie external link

De Hofvijver, vol. 11, num: 118, 2021

Abstract

De media stond de afgelopen weken bol van het nieuws dat Google en Facebook op grond van een nieuwe Australische wet moeten gaan betalen voor het gebruik van ‘news content’. In de EU hebben we al een paar jaar zo’n wet, in de vorm van een richtlijn (2019/790) die inmiddels in de Wet op de naburige rechten is geïmplementeerd. Deze zomer treed de herziene wet in werking en hebben uitgevers van perspublicaties aan het auteursrecht vergelijkbare exclusieve rechten ten aanzien van het online (commercieel) gebruik van hun digitale uitgaven. Net als in Australië gebeurde, ging de totstandkoming van de Europese wet gepaard met groot retorisch geweld van zowel de kant van traditionele media als van platformen. Digitale platforms zouden advertentie-inkomsten stelen van kranten en rijk worden over de rug van traditionele media. Persuitgevers zouden voorstander zijn van een de-facto belasting op hyperlinks, gebrek aan innovatiekracht tonen en miskennen hoezeer sociale media en zoekmachines hun bereik exponentieel vergroten, en dat gratis.

Auteursrecht, frontpage, Mediarecht, pers, Platforms

Bibtex

Article{vanEechoud2021, title = {Nieuws in de platformeconomie}, author = {van Eechoud, M.}, url = {https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vlhef5g0pisa/nieuws/nieuws_in_de_platformeconomie}, year = {0329}, date = {2021-03-29}, journal = {De Hofvijver}, volume = {11}, number = {118}, pages = {}, abstract = {De media stond de afgelopen weken bol van het nieuws dat Google en Facebook op grond van een nieuwe Australische wet moeten gaan betalen voor het gebruik van ‘news content’. In de EU hebben we al een paar jaar zo’n wet, in de vorm van een richtlijn (2019/790) die inmiddels in de Wet op de naburige rechten is geïmplementeerd. Deze zomer treed de herziene wet in werking en hebben uitgevers van perspublicaties aan het auteursrecht vergelijkbare exclusieve rechten ten aanzien van het online (commercieel) gebruik van hun digitale uitgaven. Net als in Australië gebeurde, ging de totstandkoming van de Europese wet gepaard met groot retorisch geweld van zowel de kant van traditionele media als van platformen. Digitale platforms zouden advertentie-inkomsten stelen van kranten en rijk worden over de rug van traditionele media. Persuitgevers zouden voorstander zijn van een de-facto belasting op hyperlinks, gebrek aan innovatiekracht tonen en miskennen hoezeer sociale media en zoekmachines hun bereik exponentieel vergroten, en dat gratis.}, keywords = {Auteursrecht, frontpage, Mediarecht, pers, Platforms}, }

De arresten Funke Medien, Spiegel Onlineen Pelham van het HvJ EU van 29 juli 2019 external link

AMI, vol. 2019, num: 6, pp: 185-191, 2020

Abstract

29 juli 2019 was het D-Day voor het Europese auteursrecht. Toen deed een Grote Kamer van het Hof van Justitie uitspraak in drie zaken waarin het Duitse Bundesgerichtshof prejudiciële vragen had gesteld over de uitleg en toepassing van de Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29/EG) in relatie tot het Europese Handvest en indirect ook tot het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het waren alledrie ‘borderline cases’. In de zaak Funke Medien gaat het om de perspublicatie van een proces-verbaal van een periodieke verslaggeving van de buitenlandse interventies van de Bundeswehr, bedoeld voor beperkt gebruik voor bepaalde afgevaardigden in de Bondsdag. Een van deze rapportages was uitgelekt en de Bondsregering probeerde verspreiding tegen te gaan met een beroep op haar auteursrecht; het proces-verbaal zou een ‘werk’ zijn in de zin van het door de richtlijn geharmoniseerde Duitse auteursrecht. In de Spiegel Online-zaak gaat het om de reikwijdte van het citaatrecht in het geval dat er door middel van een hyperlink op het web naar het werk wordt verwezen. De zaak bevat ook de vraag of het werk waaruit werd geciteerd op geoorloofde manier openbaar was gemaakt en of dat een omstandigheid was die citeren kon verhinderen. In de Pelham-zaak gaat het om de vraag of het gebruik van zeer korte muziekfragmenten (‘soundsampling’) moet worden aangemerkt als een geoorloofd citaat in de zin van artikel 5 lid 3 onder d van de richtlijn (beperking van het muziekreproductierecht).

Auteursrecht, auteursrechtrichtlijn, citaatrecht, frontpage, muziek, pers

Bibtex

Article{Dommering2020, title = {De arresten Funke Medien, Spiegel Onlineen Pelham van het HvJ EU van 29 juli 2019}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2019_6.pdf}, year = {0107}, date = {2020-01-07}, journal = {AMI}, volume = {2019}, number = {6}, pages = {185-191}, abstract = {29 juli 2019 was het D-Day voor het Europese auteursrecht. Toen deed een Grote Kamer van het Hof van Justitie uitspraak in drie zaken waarin het Duitse Bundesgerichtshof prejudiciële vragen had gesteld over de uitleg en toepassing van de Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29/EG) in relatie tot het Europese Handvest en indirect ook tot het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het waren alledrie ‘borderline cases’. In de zaak Funke Medien gaat het om de perspublicatie van een proces-verbaal van een periodieke verslaggeving van de buitenlandse interventies van de Bundeswehr, bedoeld voor beperkt gebruik voor bepaalde afgevaardigden in de Bondsdag. Een van deze rapportages was uitgelekt en de Bondsregering probeerde verspreiding tegen te gaan met een beroep op haar auteursrecht; het proces-verbaal zou een ‘werk’ zijn in de zin van het door de richtlijn geharmoniseerde Duitse auteursrecht. In de Spiegel Online-zaak gaat het om de reikwijdte van het citaatrecht in het geval dat er door middel van een hyperlink op het web naar het werk wordt verwezen. De zaak bevat ook de vraag of het werk waaruit werd geciteerd op geoorloofde manier openbaar was gemaakt en of dat een omstandigheid was die citeren kon verhinderen. In de Pelham-zaak gaat het om de vraag of het gebruik van zeer korte muziekfragmenten (‘soundsampling’) moet worden aangemerkt als een geoorloofd citaat in de zin van artikel 5 lid 3 onder d van de richtlijn (beperking van het muziekreproductierecht).}, keywords = {Auteursrecht, auteursrechtrichtlijn, citaatrecht, frontpage, muziek, pers}, }

Annotatie bij EHRM 15 juni 2017 (Independent Newspapers (Ireland) Limited / Ierland) external link

European Human Right Cases, vol. 2017, num: 213, 2017

Art. 10 EVRM, frontpage, Journalistiek, pers, schadevergoedingen, smaad

Bibtex

Article{McGonagle2017g, title = {Annotatie bij EHRM 15 juni 2017 (Independent Newspapers (Ireland) Limited / Ierland)}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_EHRC_2017_12.pdf}, year = {1204}, date = {2017-12-04}, journal = {European Human Right Cases}, volume = {2017}, number = {213}, pages = {}, keywords = {Art. 10 EVRM, frontpage, Journalistiek, pers, schadevergoedingen, smaad}, }

Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel II) external link

Mediaforum, vol. 2017, num: 3, pp: 74-81, 2017

Abstract

Deze bijdrage vormt het tweede deel van het overzicht en de analyse van de jurisprudentie van het EHRM over de afgelopen zeven jaar. Het eerste deel werd gepubliceerd in het eerste nummer van dit jaar. Ditmaal is er aandacht voor de speciale positie van de pers, voor uitlatingen over rechtszaken, voor klokkenluiden en openbaarheid van bestuur, voor uitlatingen op internet en voor ‘hate speech’. Een uitleiding sluit het geheel af.

Art. 10 EVRM, frontpage, hate speech, jurisprudentie, klokkenluiden, openbaarheid van bestuur, pers

Bibtex

Article{Nieuwenhuis2017b, title = {Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel II)}, author = {Nieuwenhuis, A.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Mediaforum_2017_3.pdf}, year = {0622}, date = {2017-06-22}, journal = {Mediaforum}, volume = {2017}, number = {3}, pages = {74-81}, abstract = {Deze bijdrage vormt het tweede deel van het overzicht en de analyse van de jurisprudentie van het EHRM over de afgelopen zeven jaar. Het eerste deel werd gepubliceerd in het eerste nummer van dit jaar. Ditmaal is er aandacht voor de speciale positie van de pers, voor uitlatingen over rechtszaken, voor klokkenluiden en openbaarheid van bestuur, voor uitlatingen op internet en voor ‘hate speech’. Een uitleiding sluit het geheel af.}, keywords = {Art. 10 EVRM, frontpage, hate speech, jurisprudentie, klokkenluiden, openbaarheid van bestuur, pers}, }

Een uitgeversrecht voor pluriforme media? external link

AMI, num: 6, pp: 16-23, 2017

Abstract

Volgens de Europese Commissie hebben we een nieuw intellectueel eigendomsrecht nodig op perspublicaties. Dit artikel neemt het belangrijkste argument voor de introductie van zo’n recht kritisch onder de loep: dat het zal bijdragen aan een pluriforme kwaliteitspers. Daarnaast werpt het een blik op de effecten die het nieuwe recht heeft op de positie van makers, met name freelance journalisten en andere auteurs. De conclusie is dat dit onderdeel van de geplande Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (‘DSM-richtlijn’) terug moet naar de tekentafel, of liever nog de prullenbak in.

frontpage, Intellectuele eigendom, Journalistiek, media, pers, uitgeversrecht

Bibtex

Article{vanEechoud2017b, title = {Een uitgeversrecht voor pluriforme media?}, author = {van Eechoud, M.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2016_6.pdf}, year = {0425}, date = {2017-04-25}, journal = {AMI}, number = {6}, abstract = {Volgens de Europese Commissie hebben we een nieuw intellectueel eigendomsrecht nodig op perspublicaties. Dit artikel neemt het belangrijkste argument voor de introductie van zo’n recht kritisch onder de loep: dat het zal bijdragen aan een pluriforme kwaliteitspers. Daarnaast werpt het een blik op de effecten die het nieuwe recht heeft op de positie van makers, met name freelance journalisten en andere auteurs. De conclusie is dat dit onderdeel van de geplande Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (‘DSM-richtlijn’) terug moet naar de tekentafel, of liever nog de prullenbak in.}, keywords = {frontpage, Intellectuele eigendom, Journalistiek, media, pers, uitgeversrecht}, }