Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 4 mei 2023 (F.F. / Österreichische Datenschutzbehörde) download

Nederlandse Jurisprudentie, iss. : 1, num: 1, pp: 8-10, 2024

Inzagerecht, Persoonsgegevens, Privacy

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 4 mei 2023 (F.F. / Österreichische Datenschutzbehörde)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://dev.ivir.nl/publications/annotatie-bij-hof-van-justitie-van-de-europese-gemeenschappen-4-mei-2023-f-f-osterreichische-datenschutzbehorde/annotatie_nj_2024_1/}, year = {2024}, date = {2024-02-01}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, issue = {1}, number = {1}, keywords = {Inzagerecht, Persoonsgegevens, Privacy}, }

Annotatie Hof van Justitie van de EU 28 april 2022 (Meta Platforms Ireland / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände) download

Nederlandse Jurisprudentie, iss. : 21, num: 194, pp: 3621-3623, 2023

Facebook, Persoonsgegevens, Privacy

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie Hof van Justitie van de EU 28 april 2022 (Meta Platforms Ireland / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://dev.ivir.nl/publications/annotatie-hof-van-justitie-van-de-eu-28-april-2022-meta-platforms-ireland-bundesverband-der-verbraucherzentralen-und-verbraucherverbande/annotatie_nj_2023_194/}, year = {2023}, date = {2023-07-11}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, issue = {21}, number = {194}, keywords = {Facebook, Persoonsgegevens, Privacy}, }

Annotatie bij EHRM 25 mei 2021 (Big Brother Watch e.a. / Verenigd Koninkrijk) en Hof van Justitie EU 6 oktober 2020 (La Quadrature du Net e.a. / Premier ministre e.a.) external link

Nederlandse Jurisprudentie, num: 49, pp: 6225-6237, 2021

Annotaties, frontpage, inlichtingendiensten, Persoonsgegevens, Privacy

Bibtex

Article{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 25 mei 2021 (Big Brother Watch e.a. / Verenigd Koninkrijk) en Hof van Justitie EU 6 oktober 2020 (La Quadrature du Net e.a. / Premier ministre e.a.)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2021_362.pdf}, year = {1207}, date = {2021-12-07}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {49}, keywords = {Annotaties, frontpage, inlichtingendiensten, Persoonsgegevens, Privacy}, }

Evaluatie PNR Wet external link

Irion, K., Es, R. van, Meeren, K. van der & Dijkman, D.
2021

Abstract

Op 18 juni 2019 is de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (PNR-wet) in werking getreden. Deze wet verplicht de luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens van elke vlucht die in Nederland vertrekt of aankomt te verstrekken aan de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL). De Pi-NL mag krachtens deze wet verzamelde passagiersgegevens uitsluitend verwerken voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. Met de aanname van de PNR-wet voldoet de Nederlandse wetgever aan zijn plicht om de EU-richtlijn 2016/681 (PNR-richtlijn) te implementeren. Dit onderzoek vervult de verplichting uit artikel 25 van de PNR-wet dat twee jaar na de inwerkingtreding van de wet een evaluatie dient plaats te vinden van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Deze evaluatie is ook gericht op de naleving van de privacywaarborgen en op de verwerking van passagiersgegevens van intra-EU-vluchten. De periode waarop deze evaluatie betrekking heeft, loopt van de inwerkingtreding van de wet op 18 juni 2019 tot 5 juli 2021

evaluatie, luchtvaart, persoonlijke levenssfeer, Persoonsgegevens, Privacy, reizigers

Bibtex

Report{nokey, title = {Evaluatie PNR Wet}, author = {Irion, K. and Es, R. van and Meeren, K. van der and Dijkman, D.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/evaluatie-pnr-wet-1.pdf https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3118}, year = {1111}, date = {2021-11-11}, abstract = {Op 18 juni 2019 is de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (PNR-wet) in werking getreden. Deze wet verplicht de luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens van elke vlucht die in Nederland vertrekt of aankomt te verstrekken aan de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL). De Pi-NL mag krachtens deze wet verzamelde passagiersgegevens uitsluitend verwerken voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. Met de aanname van de PNR-wet voldoet de Nederlandse wetgever aan zijn plicht om de EU-richtlijn 2016/681 (PNR-richtlijn) te implementeren. Dit onderzoek vervult de verplichting uit artikel 25 van de PNR-wet dat twee jaar na de inwerkingtreding van de wet een evaluatie dient plaats te vinden van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Deze evaluatie is ook gericht op de naleving van de privacywaarborgen en op de verwerking van passagiersgegevens van intra-EU-vluchten. De periode waarop deze evaluatie betrekking heeft, loopt van de inwerkingtreding van de wet op 18 juni 2019 tot 5 juli 2021}, keywords = {evaluatie, luchtvaart, persoonlijke levenssfeer, Persoonsgegevens, Privacy, reizigers}, }

Annotatie bij Hof van Justitie EU 16 juli 2020 (Data Protection Commissioner / Facebook Ireland & Schrems)(Schrems II) external link

Nederlandse Jurisprudentie, vol. 2021, num: 5/6, pp: 455-458, 2021

Abstract

Uitlevering persoonsgegevens Ierland/VS in strijd met de AVG omdat veiligheidsdiensten in VS ongecontroleerd toegang hebben tot serviceproviders die deze persoonsgegevens ontvangen.

Annotaties, AVG, frontpage, gegevensbescherming, Persoonsgegevens, Privacy, Schrems II, serviceproviders, veiligheidsdiensten

Bibtex

Article{Dommering2021c, title = {Annotatie bij Hof van Justitie EU 16 juli 2020 (Data Protection Commissioner / Facebook Ireland & Schrems)(Schrems II)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2021_24.pdf}, year = {0312}, date = {2021-03-12}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2021}, number = {5/6}, pages = {455-458}, abstract = {Uitlevering persoonsgegevens Ierland/VS in strijd met de AVG omdat veiligheidsdiensten in VS ongecontroleerd toegang hebben tot serviceproviders die deze persoonsgegevens ontvangen.}, keywords = {Annotaties, AVG, frontpage, gegevensbescherming, Persoonsgegevens, Privacy, Schrems II, serviceproviders, veiligheidsdiensten}, }

Annotatie bij EHRM 30 januari 2020 (Breyer/ Duitsland) external link

Nederlandse Jurisprudentie, num: 51/52, pp: 7926-7929, 2021

Abstract

In deze uit Duitsland afkomstige zaak staat centraal de uitleg die het Bundesverfassungsgericht (hierna: BVerfG) aan de Duitse telecommunicatiewetgeving heeft gegeven met betrekking tot de opslag van persoonlijke communicatiegegevens. Het gaat om het opslaan van persoonsgegevens op Simkaarten. De zaak vertoont daarom verwantschap met de uitspraak van het HvJEU in de Spaanse zaak Ministerio Fiscal (HvJEU 2 oktober 2018, NJ 2020, nr 232 m. nt. E.J. Dommering), die het EHRM ook onder het relevante recht vermeldt.

Annotaties, frontpage, Persoonsgegevens, telecommunciatierecht

Bibtex

Article{Dommering2021, title = {Annotatie bij EHRM 30 januari 2020 (Breyer/ Duitsland)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2020_431.pdf}, year = {0305}, date = {2021-03-05}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {51/52}, abstract = {In deze uit Duitsland afkomstige zaak staat centraal de uitleg die het Bundesverfassungsgericht (hierna: BVerfG) aan de Duitse telecommunicatiewetgeving heeft gegeven met betrekking tot de opslag van persoonlijke communicatiegegevens. Het gaat om het opslaan van persoonsgegevens op Simkaarten. De zaak vertoont daarom verwantschap met de uitspraak van het HvJEU in de Spaanse zaak Ministerio Fiscal (HvJEU 2 oktober 2018, NJ 2020, nr 232 m. nt. E.J. Dommering), die het EHRM ook onder het relevante recht vermeldt.}, keywords = {Annotaties, frontpage, Persoonsgegevens, telecommunciatierecht}, }

Personal Data Transfers in International Trade and EU Law: A Tale of Two ‘Necessities’ external link

The Journal of World Investment & Trade, pp: 1-39, 2020

Abstract

Cross-border flows of personal data have become essential for international trade. EU law restricts transfers of personal data to a degree that is arguably beyond what is permitted under the EU’s WTO commitments. These restrictions may be justified under trade law’s ‘necessity test.’ The article suggests that they may not pass this test. Yet, from an EU law perspective, the right to the protection of personal data is a fundamental right. An international transfer of personal data constitutes a derogation from this right and, therefore, must be consistent with another necessity test, the ‘strict necessity’ test of the derogation clause of the EU Charter of Fundamental Rights. This article shows how a simultaneous application of the trade law and EU Charter ‘necessities’ to EU restrictions on transfers of personal data creates a Catch-22 situation and sketches the ways out of this compliance deadlock.

EU, frontpage, handel, Persoonsgegevens, Privacy

Bibtex

Article{Yakovleva2020d, title = {Personal Data Transfers in International Trade and EU Law: A Tale of Two ‘Necessities’}, author = {Yakovleva, S.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/JWIT_2020.pdf}, year = {1002}, date = {2020-10-02}, journal = {The Journal of World Investment & Trade}, abstract = {Cross-border flows of personal data have become essential for international trade. EU law restricts transfers of personal data to a degree that is arguably beyond what is permitted under the EU’s WTO commitments. These restrictions may be justified under trade law’s ‘necessity test.’ The article suggests that they may not pass this test. Yet, from an EU law perspective, the right to the protection of personal data is a fundamental right. An international transfer of personal data constitutes a derogation from this right and, therefore, must be consistent with another necessity test, the ‘strict necessity’ test of the derogation clause of the EU Charter of Fundamental Rights. This article shows how a simultaneous application of the trade law and EU Charter ‘necessities’ to EU restrictions on transfers of personal data creates a Catch-22 situation and sketches the ways out of this compliance deadlock.}, keywords = {EU, frontpage, handel, Persoonsgegevens, Privacy}, }

Annotatie bij HvJ EU 1 oktober 2019 (Planet 49) external link

Nederlandse Jurisprudentie, num: 13/14, pp: 1671-1673, 2020

Annotaties, cookies, frontpage, Persoonsgegevens

Bibtex

Article{Dommering2020f, title = {Annotatie bij HvJ EU 1 oktober 2019 (Planet 49)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2020_98.pdf}, year = {0407}, date = {2020-04-07}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {13/14}, keywords = {Annotaties, cookies, frontpage, Persoonsgegevens}, }

Annotatie bij HvJ EU 29 juli 2019 (Fashion ID) external link

Nederlandse Jurisprudentie, num: 13/14, pp: 1659-1661, 2020

Annotaties, frontpage, Persoonsgegevens

Bibtex

Article{Dommering2020e, title = {Annotatie bij HvJ EU 29 juli 2019 (Fashion ID)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2020_97.pdf}, year = {0407}, date = {2020-04-07}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {13/14}, keywords = {Annotaties, frontpage, Persoonsgegevens}, }

Het prinsesje op de erwt en de tovenaarsleerling external link

Privacy & Informatie, vol. 22, num: 3, pp: 89-90, 2019

cookies, frontpage, Persoonsgegevens, Privacy, reclame, websites

Bibtex

Article{Kabel2019c, title = {Het prinsesje op de erwt en de tovenaarsleerling}, author = {Kabel, J.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/PI_2019_3.pdf}, year = {0730}, date = {2019-07-30}, journal = {Privacy & Informatie}, volume = {22}, number = {3}, pages = {89-90}, keywords = {cookies, frontpage, Persoonsgegevens, Privacy, reclame, websites}, }