Software: werkwijze of voortbrengsel? external link

Bijblad bij de Industriële Eigendom, num: 10, pp: 428-434, 2003

Abstract

Het onderscheid tussen werkwijze- en voortbrengseloctrooien lijkt een juridisch-technische kwestie van ondergeschikt belang. In dit artikel wordt betoogd, dat het zowel om praktische als om theoretische redenen wel degelijk van belang is software-uitvindingen weloverwogen in het octrooisysteem te positioneren.

Industriële eigendom, Octrooirecht, Software, uitvindingen

Bibtex

Article{nokey, title = {Software: werkwijze of voortbrengsel?}, author = {Bakels, R.B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/werkwijzeofvoortbrengsel.pdf}, year = {1024}, date = {2003-10-24}, journal = {Bijblad bij de Industriële Eigendom}, number = {10}, abstract = {Het onderscheid tussen werkwijze- en voortbrengseloctrooien lijkt een juridisch-technische kwestie van ondergeschikt belang. In dit artikel wordt betoogd, dat het zowel om praktische als om theoretische redenen wel degelijk van belang is software-uitvindingen weloverwogen in het octrooisysteem te positioneren.}, keywords = {Industriële eigendom, Octrooirecht, Software, uitvindingen}, }