‘Non, non, rien n’a changé’: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van exploitatiecontracten external link

Auteursrecht, vol. 2021, num: 1, pp: 3-9, 2021

Abstract

‘Auteurs en artiesten profiteren nog weinig van Wet Auteurscontractenrecht’, zo luidt de titel van het persbericht van het WODC bij de publicatie van het evaluatierapport van genoemde wet in oktober 2020. Makers geven onder meer aan dat zij hun aanspraak op een billijke vergoeding (art. 25c lid 1 Aw) of de aanvullende billijke vergoeding bij exploitatiesucces (art. 25d Aw) niet durven in te roepen of te handhaven jegens exploitanten. Het is daarom de vraag of de vergoeding die makers van exploitanten ontvangen voor de contractueel verleende exploitatiebevoegdheid van hun werken wel altijd ‘billijk’ is. Mede in het licht van art. 18 e.v. DSM-richtlijn, die eveneens beogen een passende en evenredige vergoeding voor auteurs en uitvoerende kunstenaars in exploitatiecontracten te waarborgen, bespreekt dit artikel juridische en praktische maatregelen om makers makkelijker in staat te stellen hun vergoedingsaanspraken uit exploitatiecontracten te effectueren.

auteurscontractenrecht, Auteursrecht, frontpage, uitvoerende kunstenaars, vergoedingen

Bibtex

Article{vanGompel2021, title = {‘Non, non, rien n’a changé’: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van exploitatiecontracten}, author = {van Gompel, S.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Auteursrecht-2021-1.pdf}, year = {0429}, date = {2021-04-29}, journal = {Auteursrecht}, volume = {2021}, number = {1}, pages = {3-9}, abstract = {‘Auteurs en artiesten profiteren nog weinig van Wet Auteurscontractenrecht’, zo luidt de titel van het persbericht van het WODC bij de publicatie van het evaluatierapport van genoemde wet in oktober 2020. Makers geven onder meer aan dat zij hun aanspraak op een billijke vergoeding (art. 25c lid 1 Aw) of de aanvullende billijke vergoeding bij exploitatiesucces (art. 25d Aw) niet durven in te roepen of te handhaven jegens exploitanten. Het is daarom de vraag of de vergoeding die makers van exploitanten ontvangen voor de contractueel verleende exploitatiebevoegdheid van hun werken wel altijd ‘billijk’ is. Mede in het licht van art. 18 e.v. DSM-richtlijn, die eveneens beogen een passende en evenredige vergoeding voor auteurs en uitvoerende kunstenaars in exploitatiecontracten te waarborgen, bespreekt dit artikel juridische en praktische maatregelen om makers makkelijker in staat te stellen hun vergoedingsaanspraken uit exploitatiecontracten te effectueren.}, keywords = {auteurscontractenrecht, Auteursrecht, frontpage, uitvoerende kunstenaars, vergoedingen}, }