Annotatie bij Hoge Raad 25 februari 2022 (Google) download

Nederlandse Jurisprudentie, iss. : 37/38/39, num: 259, pp: 4708-4709, 2022

Abstract

Privacyrecht. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); verzoek verwijdering zoekresultaten; gevoelige persoonsgegevens (art. 10 AVG); maatstaf. Proceskosten in AVG-zaken; doeltreffende voorziening (art. 79 AVG en art. 47 Handvest Grondrechten EU).

Annotaties, AVG, Privacy, zoekresultaten

Bibtex

Article{nokey, title = {Annotatie bij Hoge Raad 25 februari 2022 (Google)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://dev.ivir.nl/publications/annotatie-bij-hoge-raad-25-februari-2022-google/annotatie_nj_2022_259/}, year = {2022}, date = {2022-11-28}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, issue = {37/38/39}, number = {259}, abstract = {Privacyrecht. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); verzoek verwijdering zoekresultaten; gevoelige persoonsgegevens (art. 10 AVG); maatstaf. Proceskosten in AVG-zaken; doeltreffende voorziening (art. 79 AVG en art. 47 Handvest Grondrechten EU).}, keywords = {Annotaties, AVG, Privacy, zoekresultaten}, }