Mireille van Eechoud benoemd tot decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid