C.A. Alberdingk Thijm

Christiaan Alberdingk Thijm is als docent Intellectuele Eigendom en Informatierecht verbonden aan het IViR. Daarnaast is hij als advocaat werkzaam bij bureau Brandeis te Amsterdam. De wetenschappelijke interesse van Christiaan richt zich met name op het snijvlak van technologie en recht. Over dat onderwerp schreef hij het boek Het Nieuwe Informatierecht. Nieuwe regels voor het internet (Academic Service 2005). Hij geldt als een expert op het gebied van digitaal auteursrecht, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van meningsuiting en de aansprakelijkheid van internet tussenpersonen.