Prof. E.J. Dommering

Prof. mr. Egbert Dommering is emeritus hoogleraar informatierecht aan de UvA. Van 1989 tot 2004 was hij directeur van het Instituut voor Informatierecht. In deze periode bleef hij werkzaam in Den Haag als advocaat bij Buruma & Maris, en in Amsterdam bij Stibbe (vanaf 1995) en bij Brinkhof (2005-2018). Als advocaat was hij in deze periode bij vele van de spraakmakende procedures in het onderzoeksgebied van het Instituut betrokken. Zijn belangrijkste publicaties (met anderen) zijn Verbinding en Ontvlechting in de Communicatie. Een studie naar toekomstig overheidsbeleid voor de elektronische communicatie (1990), Handboek Telecommunicatierecht (1999), Informatierecht, fundamentele rechten voor de informatiemaatschappij (2000), Coding Regulation (2006), European Media Law (2008), Gevangen in de waarneming (afscheidsrede; 2008), De achtervolging van Prometheus (2008), Internetvrijheid (2014) advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Het Verschil van Mening, Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee (2016) en De Europese informatierechtsorde (2019). Hij is annotator van de Nederlandse Jurisprudentie voor uitspraken van de Hoge Raad en Europese rechters op zijn vakgebied. Na zijn emeritaat bekleedde hij de leerstoel ‘Theorie van het Informatierecht’ bij het Instituut voor Informatierecht. Hij onderhoudt een blog over beeldende kunst.