Stef van Gompel

No photo available

vangompelStef van Gompel is universitair hoofddocent bij het Instituut voor Informatierecht en co-directeur van het Glushko & Samuelson Information Law and Policy Lab. Hij is op 16 maart 2011 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld Formalities in Copyright Law: An Analysis of their History, Rationales and Possible Future (Kluwer Law International 2011). Daarvoor studeerde hij Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam (2005, cum laude) en Music Management aan de Fontys Bedrijfshogeschool in Tilburg (1999). Hij is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, met name het nationale en internationale auteursrecht, en heeft daarover een groot aantal publicaties geschreven. Hij is secretaris van de Commissie Auteursrecht, die de Minister van Justitie adviseert over auteursrechtelijke aangelegenheden. Ook is hij lid van de redactie van AMI (Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht), bestuurslid van de VIE (de Nederlandse groep van de AIPPI), bestuurslid van Stichting Reprorecht (KNAW-zetel), plaatsvervangend voorzitter van de Vaste Commissie Plagiaat (VCP) en voorzitter van de Studiecommissie geschiedenis van het auteursrecht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA). Hij is nationale editor van de Nederlandse bijdrage aan het Primary Sources on Copyright (1450-1900) project, dat onder leiding staat van Lionel Bently (University of Cambridge) en Martin Kretschmer (University of Glasgow). Tussen 2015 en 2018 heeft Stef gewerkt aan het project 'The challenges of evidence-based intellectual property law reform: Legal pragmatism meets doctrinal legal reasoning', waarvoor hij een prestigieuze VENI beurs ontving van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).