Hielke Hijmans

No photo available

hijmansMr. Hielke Hijmans is verbonden aan de Europese toezichthouder voor de gegevensbescherming (EDPS), tot 1 juli 2014 als afdelingshoofd Policy & Consultation, en thans als speciaal adviseur, onder meer belast met ethische vraagstukken. Gedurende een sabbatical (1 juli 2014 - 1 augustus 2015) heeft hij gewerkt aan een onderzoek naar de rol van de EU bij  de bescherming van grondrechten, in het bijzonder de grondrechten van privacy en gegevensbescherming, en de rol van de EU daarbij, als geassocieerd medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel en voor de Universiteit van  Amsterdam. Op 5 februari 2016 promoveert hij op een proefschrift getiteld: 'The European Union as a Constitutional Guardian of Internet Privacy and Data Protection: the Story of Article 16 TFEU'. Bij de EDPS (vanaf oktober 2004) was hij verantwoordelijk voor de wetgevingsadvisering en meer in het algemeen voor de advisering door de EDPS aan de Europese instellingen, alsmede voor de samenwerking met de nationale dataprotectie-autoriteiten, de toegang tot informatie en tot slot voor de vertegenwoordiging van de EDPS bij het Hof van Justitie, vanaf 1 mei 2010 als afdelingshoofd. Hij werkte aan een groot aantal onderwerpen, zoals gegevensbescherming op het gebied van politionele en justitiële samenwerking, de hervorming van de Europese regels voor gegevensbescherming en de relaties tussen de EU en de V.S. Onderwerpen waren onder meer de onafhankelijkheid van autoriteiten, PNR, dataretentie en de verhouding tussen gegevensbescherming en toegang tot informatie. Vanaf 2000 tot 2004 werkte hij bij het Hof van Justitie als lid van het kabinet van advocaat-generaal Geelhoed en daarvoor op diverse juridische afdelingen op Haagse ministeries, laatstelijk (vanaf 1995) als Raadadviseur bij de directie wetgeving van het Ministerie van Justitie. Hij heeft gepubliceerd over kwaliteit van wetgeving, EU-recht en internet- en privacyrecht.