Prof. J.J.C. Kabel †

Jan Kabel was een van de grondleggers van het Instituut voor Informatierecht. Op 16 december 2019 is hij na een kort ziekbed overleden. Samen met Gerard Schuijt vormde hij eind jaren ’80 de eerste directie van het instituut. Al eerder had Jan het reclamerecht op de kaart gezet. Hij promoveerde in 1981 op een proefschrift over commerciële communicatie en uitingsvrijheid, en publiceerde veelvuldig op dit terrein. Jan was tevens productief op diverse andere onderdelen van het informatierecht: oneerlijke mededinging, mediarecht, auteursrecht, merkenrecht en privacyrecht. Jan was vanaf 2004 tot zijn vervroegde emeritaat in 2008 hoogleraar informatierecht, ‘in het bijzonder commerciële informatie’ aan de UvA. Daarnaast was hij gedurende enkele jaren als bijzonder hoogleraar mediarecht verbonden aan de Universiteit Utrecht. Verder was Jan (onder veel meer) voorzitter van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht, voorzitter van de Nederlandse Codecommissie voor het Reclamewezen, oprichter en bestuurslid van de Vereniging voor Reclamerecht, en redactielid van IER en AMI. Bovenal was Jan een warme, charmante, geestige, erudiete en innemende collega, die diverse generaties onderzoekers en studenten heeft gevormd en geïnspireerd.