P. Keller

Paul Keller (1974) is research fellow aan het Instituut voor Informatierecht, waar hij onderzoek doet naar de advocacy strategieën van open movement organisaties in Europa. Paul is ook voorzitter van de COMMUNIA association for the Public Domain, voorzitter van de stuurgroep van rightsstatements.org, strategisch adviseur van de Europeana foundation en lid van de adviesraad van het Glushko & Samuelson Information Law and Policy Lab. Voordat Paul bij IvIR kwam, was hij directeur van Kennisland, een Amsterdamse denktank die zich richt op sociale innovatie in de kenniseconomie. Paul is een van de oprichters van Creative Commons Nederland en voormalig bestuurslid van Creative Commons International.