Dr. J.P. Poort

UvA Profiel
Associate Professor / Co-director

Joost Poort is universitair hoofddocent en co-directeur van het Instituut voor Informatierecht. Hij werkt als econoom aan diverse economische en multidisciplinaire onderzoeken op het gebied van auteursrecht, telecommunicatie en media. Voorbeelden zijn studies naar online piraterij en handhavingsmaatregelen daartegen, de financiering van Europese films en de verlenging van vergunningen voor telecommunicatie en commerciële radio. Op 18 februari 2015 promoveerde hij op zijn proefschrift getiteld Empirical Evidence for Policy in Telecommunication, Copyright and Broadcasting. Hij studeerde in 1996 cum laude af als natuurkundige aan de Universiteit Utrecht. In 1997 rondde hij aan dezelfde universiteit zijn tweede studie – wijsbegeerte – af (met het judicium ‘met genoegen’). Tijdens zijn studie verbleef Joost een jaar in Ierland aan de University College Cork. Na zijn studies begon Joost in 1998 als economisch onderzoeker bij Nyfer, waar hij sinds 2000 als senior onderzoeker werkzaam was. Vanaf 2003 werkte hij bij SEO Economisch Onderzoek, aanvankelijk als senior onderzoeker en sinds 2008 als hoofd van het cluster Mededinging en Regulering. In de loop der jaren heeft hij zich in zijn onderzoek steeds meer toegelegd op de economische aspecten van het auteursrecht, telecommunicatie en media. Joost is hoofdauteur en in veel gevallen projectleider van een groot aantal studies en schreef vele artikelen en hoofdstukken in wetenschappelijke, semi-wetenschappelijke en populaire media. Hij spreekt regelmatig als genodigde op wetenschappelijke congressen en bij expert meetings en debatten in binnen- en buitenland. Daarnaast schreef hij position papers en essays voor verschillende ministeries en was hij enkele malen secretaris van interdepartementale overheidscommissies. Sinds medio 2015 is hij Honorary Economics Fellow at CREATe, the RCUK Centre for Copyright and New Business Models in the Creative Economy, aan de Universiteit van Glasgow.