Publications, media reports, etc. related to the Information Influx Conference

Speech by Neelie Kroes, Vice-President of the European Commission, Our Single Market is Crying out for Copyright Reform!

See also:


 

Ruziemaken over de macht op internet, Carola Houtekamer, NRC Next, 12 juli 2014, p. 25.

The Math behind Your "Wall": Who's Governing the Algorithms that Shape our Lives? Natali Helberger & Joris van Hoboken, Media Policy Project, LSE blog.
Ahead of the upcoming conference Natali Helberger and Joris van Hoboken pose some pressing questions about the role that algorithms play in our everyday mediated lives. They argue that liability and accountability are key concerns in relation to these ubiquitous automatic systems.

Let op: deze gratis online dienst kost u meer dan u denkt, Maurits Martijn, De Correspondent.
Het is zo goed als onmogelijk om aan online surveillance door bedrijven te ontkomen, schrijft vooraanstaand onderzoeker en gastauteur Chris Jay Hoofnagle van de University of California, Berkeley. Het wordt tijd om het begrip 'gratis' op internet te herdefiniëren en te heroverwegen, stelt hij.

Als u niet akkoord gaat met deze onleesbare privacyvoorwaarden, klik toch maar op OK, Frederik Zuiderveen Borgesius, De Correspondent.
In theorie wordt onze online privacy goed beschermd door de wet: internetbedrijven moeten bezoekers informeren over wat er met hun gegevens gebeurt. Maar in de praktijk leest niemand de privacyvoorwaarden – en hebben ze dus ook geen zin. Het wordt tijd voor strengere eisen.

Hoe robots onze privacywetgeving gaan veranderen, Mireille Hildebrandt, De Correspondent.
Technologische ontwikkelingen wijzen erop dat we binnen tien of vijftien jaar nieuwe spelers kunnen verwachten die mens noch dier zijn, maar ook geen dingen. Deze robots zullen verregaande consequenties voor de privacywetgeving hebben, betoogt hoogleraar Mireille Hildebrandt in een gastbijdrage.