Annotatie bij Afd. bestuursrechtspraak Raad van State 25 oktober 2017 (Minister van Veiligheid en Justitie / NOS e.a.)

Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Overheidsinformatie, wet openbaarheid van bestuur

Bibtex

Article{Hins2018, title = {Annotatie bij Afd. bestuursrechtspraak Raad van State 25 oktober 2017 (Minister van Veiligheid en Justitie / NOS e.a.)}, author = {Hins, A.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_MF_1_2018.pdf}, year = {0322}, date = {2018-03-22}, journal = {Mediaforum}, volume = {2018}, number = {1}, pages = {22-23}, keywords = {Annotaties, Art. 10 EVRM, frontpage, Overheidsinformatie, wet openbaarheid van bestuur}, }