Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 29 april 2009 (B&W Amsterdam / Landmark)

Overheidsinformatie

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 29 april 2009 (B&W Amsterdam / Landmark)}, author = {van Eechoud, M.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_AMI_2009_6.pdf}, year = {0127}, date = {2010-01-27}, journal = {AMI}, number = {6}, keywords = {Overheidsinformatie}, }