Annotatie bij CBB 5 december 2007 ((SLAM!FM t. Minister van EZ en Radio 538))

Abstract

Bij de verdeling van FM-radiofrequenties in 1983 heeft SLAM!FM een frequentiepakket verworven voor recente bijzondere muziek. Haar toezegging om slechts een gering percentage hitmuziek uit te zenden was daarbij doorslaggevend. Later ontstaan problemen over de vraag wat ‘hitmuziek’ eigenlijk is. De relevante ministeriële regeling is waarschijnlijk geen algemeen verbindend voorschrift, maar een beleidsregel.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij CBB 5 december 2007 ((SLAM!FM t. Minister van EZ en Radio 538))}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Noot_Mediaforum_CBB_5_dec_2007.pdf}, year = {0515}, date = {2008-05-15}, journal = {Mediaforum}, number = {3}, abstract = {Bij de verdeling van FM-radiofrequenties in 1983 heeft SLAM!FM een frequentiepakket verworven voor recente bijzondere muziek. Haar toezegging om slechts een gering percentage hitmuziek uit te zenden was daarbij doorslaggevend. Later ontstaan problemen over de vraag wat ‘hitmuziek’ eigenlijk is. De relevante ministeriële regeling is waarschijnlijk geen algemeen verbindend voorschrift, maar een beleidsregel.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }