Annotatie bij EHRM 14 april 2009 ((Társaság a Szabadságjogokért / Hongarije))

Abstract

Weigering door de overheid om informatie te verschaffen kan als indirecte censuur een schending van artikel 10 EVRM zijn.

Overheidsinformatie

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 14 april 2009 ((Társaság a Szabadságjogokért / Hongarije))}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/EHRC_7_2009.pdf}, year = {0224}, date = {2010-02-24}, journal = {European Human Rights Cases}, number = {7}, abstract = {Weigering door de overheid om informatie te verschaffen kan als indirecte censuur een schending van artikel 10 EVRM zijn.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }