Annotatie bij EHRM 16 april 2009

Abstract

Foto’s van wegens drievoudige moord veroordeelde vrouw die het gerechtsgebouw verlaat. Privacybelang rechtvaardigt in dit geval inbreuk op vrijheid van meningsuiting. Geen schending art. 10 EVRM.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 16 april 2009}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2011_332%20EJD.pdf}, year = {0823}, date = {2011-08-23}, journal = {NJ}, number = {33}, abstract = {Foto’s van wegens drievoudige moord veroordeelde vrouw die het gerechtsgebouw verlaat. Privacybelang rechtvaardigt in dit geval inbreuk op vrijheid van meningsuiting. Geen schending art. 10 EVRM.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }