Annotatie bij EHRM 4 december 2003 (Gündüz)

Abstract

Veroordeling tot gevangenisstraf en een boete wegens haatzaaiende uitlatingen gedaan in een televisieprogramma in Turkije door een fundamentalist die voor opheffing van de scheiding van kerk en staat is. Schending van artikel 10 EVRM.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij EHRM 4 december 2003 (Gündüz)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2005_176.pdf}, year = {0510}, date = {2005-05-10}, journal = {NJ}, abstract = {Veroordeling tot gevangenisstraf en een boete wegens haatzaaiende uitlatingen gedaan in een televisieprogramma in Turkije door een fundamentalist die voor opheffing van de scheiding van kerk en staat is. Schending van artikel 10 EVRM.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }