Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 juni 2015 (Delfi AS / Estland)

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 juni 2015 (Delfi AS / Estland)}, author = {van der Sloot, B.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1622.pdf}, year = {0911}, date = {2015-09-11}, journal = {European Human Rights Cases}, number = {9}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }