Annotatie bij Hof van Justitie 3 oktober 2019 (Facebook / Glawischnig)

Abstract

E-Commerce richtlijn verbiedt niet een wereldwijd verbod van informatie op een platform. Discretionaire bevoegdheid nationale rechter.

Annotaties, e-commerce, frontpage, Platforms

Bibtex

Article{Dommering2019j, title = {Annotatie bij Hof van Justitie 3 oktober 2019 (Facebook / Glawischnig)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2019_436.pdf}, year = {1210}, date = {2019-12-10}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {48/49}, abstract = {E-Commerce richtlijn verbiedt niet een wereldwijd verbod van informatie op een platform. Discretionaire bevoegdheid nationale rechter.}, keywords = {Annotaties, e-commerce, frontpage, Platforms}, }