Annotatie bij Hof van Justitie 6 oktober 2016 (Schrems / Data Protection Commissioner)

doorgifte van persoonsgevevens naar derde landen, frontpage, Persoonsgegevens, Privacy, Richtlijn 95/46/EG

Bibtex

Article{vanEijk2016, title = {Annotatie bij Hof van Justitie 6 oktober 2016 (Schrems / Data Protection Commissioner)}, author = {van Eijk, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_TvCH_2016_4.pdf}, year = {0913}, date = {2016-09-13}, journal = {Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken}, number = {4}, keywords = {doorgifte van persoonsgevevens naar derde landen, frontpage, Persoonsgegevens, Privacy, Richtlijn 95/46/EG}, }