Annotatie bij Hoge Raad 10 april 2018 (16/02932) en Hoge Raad 10 april 2018 (16/01810)

Abstract

Over de vrijheid van het openbare debat en het verschil tussen de rol van de politicus en niet-politicus.

Annotaties, frontpage, nederlandse jurisprudentie

Bibtex

Article{Dommering2018i, title = {Annotatie bij Hoge Raad 10 april 2018 (16/02932) en Hoge Raad 10 april 2018 (16/01810)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_282_283.pdf}, year = {0807}, date = {2018-08-07}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, volume = {2018}, number = {30/31}, pages = {4389-4390}, abstract = {Over de vrijheid van het openbare debat en het verschil tussen de rol van de politicus en niet-politicus.}, keywords = {Annotaties, frontpage, nederlandse jurisprudentie}, }