Annotatie bij Hoge Raad 2 juli 2019 (nr. 349)

Abstract

Het hof kon oordelen dat met de door verdachte opgeplakte poster werd opgeruid tot 'gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag' en dat veroordeling niet in strijd is met vrijheid van meningsuiting.

Annotaties, frontpage, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{Dommering2019f, title = {Annotatie bij Hoge Raad 2 juli 2019 (nr. 349)}, author = {Dommering, E.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2019_349.pdf}, year = {1008}, date = {2019-10-08}, journal = {Nederlandse Jurisprudentie}, number = {40}, abstract = {Het hof kon oordelen dat met de door verdachte opgeplakte poster werd opgeruid tot \'gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag\' en dat veroordeling niet in strijd is met vrijheid van meningsuiting.}, keywords = {Annotaties, frontpage, Vrijheid van meningsuiting}, }