Annotatie bij Hoge Raad 2 mei 2003 (Breekijzer-arrest)

Abstract

Annotatie bij het arrest van de Hoge Raad dat de volgende vragen behandeld: verbod televisieuitzending in strijd met artikel 7 Gw? Strijd met artikel 10 EVRM? Portretbescherming ex. artikel 21 Aw in verband met een televisieuitzending. Wat is het effect van afblokken van een portret voor de privacybescherming?

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hoge Raad 2 mei 2003 (Breekijzer-arrest)}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2004_80.pdf}, year = {0218}, date = {2004-02-18}, journal = {NJ}, abstract = {Annotatie bij het arrest van de Hoge Raad dat de volgende vragen behandeld: verbod televisieuitzending in strijd met artikel 7 Gw? Strijd met artikel 10 EVRM? Portretbescherming ex. artikel 21 Aw in verband met een televisieuitzending. Wat is het effect van afblokken van een portret voor de privacybescherming?}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }