Annotatie bij Hoge Raad 23 februari 2007

Abstract

Bij een bevel tot rectificatie is commentaar op de rectificatie ook verboden als de rechter dat niet uitdrukkelijk als nevenvordering heeft toegewezen (hierover bestond discussie in de rechtsliteratuur). De maatstaf om te beoordelen of dit commentaar in strijd komt met het bevel tot rectificatie is dat door het commentaar de rectificatie totaal wordt ontkracht. Een dergelijk commentaarverbod dat uit de strekking van de rectificatie voortvloeit is niet in strijd met artikel 7 Gw en 10 EVRM.

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Hoge Raad 23 februari 2007}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Annotatie_NJ_2007_433.pdf}, year = {0919}, date = {2007-09-19}, journal = {NJ}, number = {37}, abstract = {Bij een bevel tot rectificatie is commentaar op de rectificatie ook verboden als de rechter dat niet uitdrukkelijk als nevenvordering heeft toegewezen (hierover bestond discussie in de rechtsliteratuur). De maatstaf om te beoordelen of dit commentaar in strijd komt met het bevel tot rectificatie is dat door het commentaar de rectificatie totaal wordt ontkracht. Een dergelijk commentaarverbod dat uit de strekking van de rectificatie voortvloeit is niet in strijd met artikel 7 Gw en 10 EVRM.}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }