Annotatie bij HR 26 februari 1999 (Antelecom en De Nederlandse Antillen / Els)

Abstract

Antelecom heeft een monopoliepositie verkregen om noodzakelijke, zeer omvangrijke investeringen te doen in de telecommunicatie-infrastructuur van de Nederlandse Antillen. Het gebruik van call-back services leidt tot een zeer aanzienlijke daling van inkomsten en dit betekent dat geen onderhoud van de infrastructuur kan worden gepleegd noch vernieuwing tot stand kan worden gebracht. Daarom stoort Antelecom deze services. Dit is een inmenging in de communicatievrijheid, aldus de Hoge Raad. Zonder nader onderzoek kan echter niet worden gezegd dat de inmenging een beperking is die in een democratische samenleving niet noodzakelijk is in het belang van het voorkomen van wanordelijkheden of van bescherming van de rechten van anderen; ook in: RvdW 1999, 38.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij HR 26 februari 1999 (Antelecom en De Nederlandse Antillen / Els)}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/antelecom.pdf}, year = {1103}, date = {2003-11-03}, journal = {Mediaforum}, number = {5}, abstract = {Antelecom heeft een monopoliepositie verkregen om noodzakelijke, zeer omvangrijke investeringen te doen in de telecommunicatie-infrastructuur van de Nederlandse Antillen. Het gebruik van call-back services leidt tot een zeer aanzienlijke daling van inkomsten en dit betekent dat geen onderhoud van de infrastructuur kan worden gepleegd noch vernieuwing tot stand kan worden gebracht. Daarom stoort Antelecom deze services. Dit is een inmenging in de communicatievrijheid, aldus de Hoge Raad. Zonder nader onderzoek kan echter niet worden gezegd dat de inmenging een beperking is die in een democratische samenleving niet noodzakelijk is in het belang van het voorkomen van wanordelijkheden of van bescherming van de rechten van anderen; ook in: RvdW 1999, 38.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }