Annotatie bij Reclame Code Commissie 21 december 2004 (STIVA / STAP)

Abstract

Klacht van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik tegen posters van de Stichting Alcoholpreventie. De posters, bedoeld om kinderen af te houden van alcoholgebruik, vertonen beelden van alcohol drinkende kinderen. Gelet op de context is terecht geoordeeld dat er geen sprake is van een aanmoediging om alcohol te drinken en is het niet nodig om nog eens afzonderlijk te beoordelen of er sprake is van strijd met artikel 13 lid 1 NRC (misleiding in reclame gericht op kinderen).

Bibtex

Case note{nokey, title = {Annotatie bij Reclame Code Commissie 21 december 2004 (STIVA / STAP)}, author = {Kabel, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/annotatie_ier_2005_2_rcc.pdf}, year = {0831}, date = {2007-08-31}, journal = {IER}, number = {2}, abstract = {Klacht van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik tegen posters van de Stichting Alcoholpreventie. De posters, bedoeld om kinderen af te houden van alcoholgebruik, vertonen beelden van alcohol drinkende kinderen. Gelet op de context is terecht geoordeeld dat er geen sprake is van een aanmoediging om alcohol te drinken en is het niet nodig om nog eens afzonderlijk te beoordelen of er sprake is van strijd met artikel 13 lid 1 NRC (misleiding in reclame gericht op kinderen).}, }