Auteursrecht op informatie: Auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland. Een rechtsvergelijkend onderzoek

Abstract

Het proefschrift Auteursrecht op informatie is onlangs opnieuw verschenen bij Amsterdam University Press in de Amsterdam Academic Archive serie. In deze serie worden kwalitatief hoogwaardige wetenschappelijke uitgaven die niet meer leverbaar zijn, opnieuw in de handel gebracht.
Auteursrecht op informatie werd voor het eerst gepubliceerd in 1989, zeven jaar voor de aanvaarding van de Europese Databankrichtlijn en tien jaar voordat in Nederland het 'databankenrecht' in werking trad. Het boek bewijst dat databanken en andere gegevensverzamelingen ook zonder de kunstgreep van een sui generis recht juridische bescherming kunnen vinden. Nu het databankenrecht weer ter discussie staat, heeft het boek een nieuwe actualiteit gekregen.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Book{nokey, title = {Auteursrecht op informatie: Auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland. Een rechtsvergelijkend onderzoek}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=133212}, year = {0203}, date = {2006-02-03}, abstract = {Het proefschrift Auteursrecht op informatie is onlangs opnieuw verschenen bij Amsterdam University Press in de Amsterdam Academic Archive serie. In deze serie worden kwalitatief hoogwaardige wetenschappelijke uitgaven die niet meer leverbaar zijn, opnieuw in de handel gebracht. Auteursrecht op informatie werd voor het eerst gepubliceerd in 1989, zeven jaar voor de aanvaarding van de Europese Databankrichtlijn en tien jaar voordat in Nederland het 'databankenrecht' in werking trad. Het boek bewijst dat databanken en andere gegevensverzamelingen ook zonder de kunstgreep van een sui generis recht juridische bescherming kunnen vinden. Nu het databankenrecht weer ter discussie staat, heeft het boek een nieuwe actualiteit gekregen.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }