Brussels Memorandum of Understanding inzake digitalisering en online beschikbaarstelling van out-of-commerce boeken en tijdschriften

Abstract

Op 20 september 2011 werd in Brussel middels een Memorandum of Understanding ('MoU') tussen diverse belanghebbenden overeenstemming bereikt over een clearingmodel voor de digitalisering en online beschikbaarstelling door culturele instellingen van zogenaamde 'out-of-commerce' boeken en tijdschriften. Deze bijdrage bespreekt de drie in het MoU gekozen principes en de daarin gebezigde belangrijkste begrippen.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Brussels Memorandum of Understanding inzake digitalisering en online beschikbaarstelling van out-of-commerce boeken en tijdschriften}, author = {Guibault, L.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2011_6.pdf}, year = {0222}, date = {2012-02-22}, journal = {AMI}, number = {6}, abstract = {Op 20 september 2011 werd in Brussel middels een Memorandum of Understanding ('MoU') tussen diverse belanghebbenden overeenstemming bereikt over een clearingmodel voor de digitalisering en online beschikbaarstelling door culturele instellingen van zogenaamde 'out-of-commerce' boeken en tijdschriften. Deze bijdrage bespreekt de drie in het MoU gekozen principes en de daarin gebezigde belangrijkste begrippen.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }