Copyright Aspects of Caching

Abstract

Studie naar auteursrechtelijke aspecten van (proxy- en client-) caching, geschreven in opdracht van de Europese Commissie in het kader van het Esprit-programma. De nadruk ligt op huidig en toekomstig Europees en Amerikaans recht. Bevat een afdeling over de aansprakelijkheid van Internet (access) providers, en een bespreking van verschillende mogelijke oplossingen.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Report{nokey, title = {Copyright Aspects of Caching}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/PBH-DIPPER.pdf}, year = {0930}, date = {1999-09-30}, abstract = {Studie naar auteursrechtelijke aspecten van (proxy- en client-) caching, geschreven in opdracht van de Europese Commissie in het kader van het Esprit-programma. De nadruk ligt op huidig en toekomstig Europees en Amerikaans recht. Bevat een afdeling over de aansprakelijkheid van Internet (access) providers, en een bespreking van verschillende mogelijke oplossingen.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }