De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

Abstract

Dit artikel gaat over Google's auteursrechtelijke groeipijnen. Daarbij ligt de nadruk op juridische kwesties in verband met Google's meest in het oog springende informatiediensten: de Google zoekmachine en Google Book Search. Het artikel wordt afgesloten met een korte conclusie.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {De auteursrechtelijke groeipijnen van Google}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Ars_Aequi_2011_feb.pdf}, year = {0308}, date = {2011-03-08}, journal = {Ars Aequi}, number = {2}, abstract = {Dit artikel gaat over Google's auteursrechtelijke groeipijnen. Daarbij ligt de nadruk op juridische kwesties in verband met Google's meest in het oog springende informatiediensten: de Google zoekmachine en Google Book Search. Het artikel wordt afgesloten met een korte conclusie.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }