De Nederlandse kabel; rolwisseling of rolconflict

Abstract

De kabel (draadomroepinrichting) heeft zich in Nederland van een omroeptransportmedium ontwikkeld tot een alternatieve infrastructuur voor een gevarieerd dienstenaanbod. Toch is de kabel een hybride gebleven tussen telecommunicatie en omroep, tussen verantwoordelijkheid voor transport en verantwoordelijkheid voor inhoud van de informatie. In dit artikel worden de juridische en politieke verwikkelingen waar dit toe heeft geleid en nog leidt in het kort geanalyseerd. De laatste politieke verwikkeling: Het basispakket dat de kabelexploitant volgens de wetgever verplicht moet aanbieden, wordt in strijd geacht met het Europese recht. Het artikel behandelt de media- en telecommunicatierechtelijke aspecten. Soortgelijke vragen zouden ook voor het auteursrecht kunnen worden gesteld, maar dat gaat het bestek van dit artikel te buiten. Tot slot worden enige constitutionele vragen gesteld en een vergelijking getrokken met de Verenigde Staten.

Mediarecht, Omroeprecht

Bibtex

Article{nokey, title = {De Nederlandse kabel; rolwisseling of rolconflict}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Computerrecht_1997_3.pdf}, year = {0406}, date = {1998-04-06}, journal = {Computerrecht}, number = {3}, abstract = {De kabel (draadomroepinrichting) heeft zich in Nederland van een omroeptransportmedium ontwikkeld tot een alternatieve infrastructuur voor een gevarieerd dienstenaanbod. Toch is de kabel een hybride gebleven tussen telecommunicatie en omroep, tussen verantwoordelijkheid voor transport en verantwoordelijkheid voor inhoud van de informatie. In dit artikel worden de juridische en politieke verwikkelingen waar dit toe heeft geleid en nog leidt in het kort geanalyseerd. De laatste politieke verwikkeling: Het basispakket dat de kabelexploitant volgens de wetgever verplicht moet aanbieden, wordt in strijd geacht met het Europese recht. Het artikel behandelt de media- en telecommunicatierechtelijke aspecten. Soortgelijke vragen zouden ook voor het auteursrecht kunnen worden gesteld, maar dat gaat het bestek van dit artikel te buiten. Tot slot worden enige constitutionele vragen gesteld en een vergelijking getrokken met de Verenigde Staten.}, keywords = {Mediarecht, Omroeprecht}, }