De playlists van Spotify: Hoe ver reikt het nabuurrechtelijke vergoedingsrecht met betrekking tot audiostreamingdiensten?

Abstract

Op grond van art. 7 lid 1 WNR vallen onder het vergoedingsrecht voor ‘secundair gebruik’ alle mogelijke vormen van openbaarmaking van commercieel uitgebrachte fonogrammen, doch niet het online beschikbaar stellen. Algemeen wordt aangenomen dat het vergoedingsrecht niet geldt voor het streamen via Spotify en dergelijke diensten. Maar geldt dat ook voor de door Spotify aangeboden playlists en vergelijkbare omroepachtige diensten? In dit artikel wordt een poging gedaan criteria te formuleren aan de hand waarvan het ‘beschikbaar stellen’ van andere vormen van openbaarmaking kan worden onderscheiden.

Auteursrecht, frontpage, muziek, Naburige rechten, streamingdiensten

Bibtex

Article{nokey, title = {De playlists van Spotify: Hoe ver reikt het nabuurrechtelijke vergoedingsrecht met betrekking tot audiostreamingdiensten?}, author = {Hugenholtz, P.}, url = {https://www.ivir.nl/auteursrecht_2022_2/}, year = {0607}, date = {2022-06-07}, journal = {Auteursrecht}, issue = {2}, abstract = {Op grond van art. 7 lid 1 WNR vallen onder het vergoedingsrecht voor ‘secundair gebruik’ alle mogelijke vormen van openbaarmaking van commercieel uitgebrachte fonogrammen, doch niet het online beschikbaar stellen. Algemeen wordt aangenomen dat het vergoedingsrecht niet geldt voor het streamen via Spotify en dergelijke diensten. Maar geldt dat ook voor de door Spotify aangeboden playlists en vergelijkbare omroepachtige diensten? In dit artikel wordt een poging gedaan criteria te formuleren aan de hand waarvan het ‘beschikbaar stellen’ van andere vormen van openbaarmaking kan worden onderscheiden.}, keywords = {Auteursrecht, frontpage, muziek, Naburige rechten, streamingdiensten}, }