Fair use: het auteursrechtelijk evenwicht hersteld

Abstract

Het auteursrechtelijk evenwicht is verstoord. In dit artikel wordt betoogd dat de introductie van een flexibele open norm in de Auteurswet 1912 naar model van het Amerikaanse fair use beginsel de rechter beter in staat stelt met zowel de belangen van rechthebbenden als met de belangen van gebruikers rekening te houden. Opdat het auteursrecht op harmonieuze wijze het volgende millennium tegemoet kan treden.

Auteursrecht, Intellectuele eigendom

Bibtex

Article{nokey, title = {Fair use: het auteursrechtelijk evenwicht hersteld}, author = {Alberdingk Thijm, Chr. A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/fair-use.pdf}, year = {1130}, date = {1999-11-30}, journal = {AMI}, number = {9}, abstract = {Het auteursrechtelijk evenwicht is verstoord. In dit artikel wordt betoogd dat de introductie van een flexibele open norm in de Auteurswet 1912 naar model van het Amerikaanse fair use beginsel de rechter beter in staat stelt met zowel de belangen van rechthebbenden als met de belangen van gebruikers rekening te houden. Opdat het auteursrecht op harmonieuze wijze het volgende millennium tegemoet kan treden.}, keywords = {Auteursrecht, Intellectuele eigendom}, }