Gemeentelijke bemoeienis en kabel

Abstract

Artikel 7, tweede lid, van de Grondwet bepaalt dat de wet regels stelt omtrent radio en televisie. Betekent dit dat een gemeente alleen een contract mag sluiten met een kabelexploitant wanneer daarvoor een specifieke wettelijke grondslag bestaat? Het artikel betoogt dat deze redenering te kort door de bocht is.

Mediarecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Gemeentelijke bemoeienis en kabel}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/MF_3_%202004_Gemeentelijke_bemoeienis_kabel.pdf}, year = {0927}, date = {2006-09-27}, journal = {Mediaforum}, number = {3}, abstract = {Artikel 7, tweede lid, van de Grondwet bepaalt dat de wet regels stelt omtrent radio en televisie. Betekent dit dat een gemeente alleen een contract mag sluiten met een kabelexploitant wanneer daarvoor een specifieke wettelijke grondslag bestaat? Het artikel betoogt dat deze redenering te kort door de bocht is.}, keywords = {Mediarecht}, }