Het nieuwe frequentiebeleid

Abstract

Onlangs verscheen de 'Nota Frequentiebeleid 2005'. Hierin worden de contouren van het komende beleid op het gebied van frequenties geschetst. Flexibilisering en het terugdringen van de rol van de overheid nemen daarbij een belangrijke plaats in. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste voorstellen en voorziet deze van een kritisch commentaar. Waar er stappen in de goede richting worden gezet, had wat meer daadkracht en visie niet misstaan.

Mediarecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Het nieuwe frequentiebeleid}, author = {van Eijk, N.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Mf_2006_2.pdf}, year = {0307}, date = {2006-03-07}, journal = {Mediaforum}, number = {2}, abstract = {Onlangs verscheen de \'Nota Frequentiebeleid 2005\'. Hierin worden de contouren van het komende beleid op het gebied van frequenties geschetst. Flexibilisering en het terugdringen van de rol van de overheid nemen daarbij een belangrijke plaats in. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste voorstellen en voorziet deze van een kritisch commentaar. Waar er stappen in de goede richting worden gezet, had wat meer daadkracht en visie niet misstaan.}, keywords = {Mediarecht}, }