IE vincit omnia? Opsporing in de particuliere sector.

Abstract

Bevel aan Google tot afgifte ex. art. 28 lid 9 Aw van persoons- en adresgegevens van de houder van een Google Play account vanwege onrechtmatige verkoop van e-books. Voorwaarde dat de houder op grond van art. 40 Wbp verzet kan aantekenen tegen die afgifte bij de verantwoordelijke (Google). Grondrechtenconflict bescherming van eigendom, vrijheid van meningsuiting en privacy.

Grondrechten, Privacy

Bibtex

Other{nokey, title = {IE vincit omnia? Opsporing in de particuliere sector.}, author = {Kabel, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1724.pdf}, year = {0216}, date = {2016-02-16}, journal = {AMI}, number = {6}, abstract = {Bevel aan Google tot afgifte ex. art. 28 lid 9 Aw van persoons- en adresgegevens van de houder van een Google Play account vanwege onrechtmatige verkoop van e-books. Voorwaarde dat de houder op grond van art. 40 Wbp verzet kan aantekenen tegen die afgifte bij de verantwoordelijke (Google). Grondrechtenconflict bescherming van eigendom, vrijheid van meningsuiting en privacy.}, keywords = {Grondrechten, Privacy}, }