Nader tot U – Brussel verordent openbaarheid EU-documenten

Abstract

Op 28 januari 2000 zond de Europese Commissie een ontwerp-verordening inzake publieke toegang tot documenten naar Parlement en Raad. Deze verordening moet deels de plaats innemen van de huidige algemene Europese openbaarheidsregelingen. Het voorstel betekent een achteruitgang van de openbaarheid, niet alleen op Europees niveau, maar mogelijk zelfs op nationaal niveau.

Overheidsinformatie

Bibtex

Article{nokey, title = {Nader tot U – Brussel verordent openbaarheid EU-documenten}, author = {van Eechoud, M.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/eurowob.pdf}, year = {1106}, date = {2000-11-06}, journal = {Mediaforum}, number = {3}, abstract = {Op 28 januari 2000 zond de Europese Commissie een ontwerp-verordening inzake publieke toegang tot documenten naar Parlement en Raad. Deze verordening moet deels de plaats innemen van de huidige algemene Europese openbaarheidsregelingen. Het voorstel betekent een achteruitgang van de openbaarheid, niet alleen op Europees niveau, maar mogelijk zelfs op nationaal niveau.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }