Op zoek naar de risicoburger

Abstract

Om afwijkend gedrag bij burgers te herkennen, koppelt de overheid allerlei gegevens uit haar databases en laat er analyses op los. Wat betekent dat voor de relatie tussen burger en die overheid?

frontpage, Grondrechten, Privacy

Bibtex

Newspaper article{nokey, title = {Op zoek naar de risicoburger}, author = {Zuiderveen Borgesius, F.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/1782}, year = {0527}, date = {2016-05-27}, abstract = {Om afwijkend gedrag bij burgers te herkennen, koppelt de overheid allerlei gegevens uit haar databases en laat er analyses op los. Wat betekent dat voor de relatie tussen burger en die overheid?}, keywords = {frontpage, Grondrechten, Privacy}, }