Openbaarheid, exclusiviteit en markt: commercialisering van overheidsinformatie

Abstract

Analyse van juridische aspecten van commercialisering van overheidsinformatie. Intellectuele eigendomsrechten, met name het auteursrecht en databankbescherming, zijn van belang omdat het (niet) hebben van deze rechten de mogelijkheden voor exploitatie van informatie kan beïnvloeden. De wettelijke openbaarheid van sommige overheidsinformatie heeft consequenties voor de 'verhandelbaarheid' daarvan. Ook speelt het mededingingsrecht haar -de laatste jaren lawaaïge- deuntje mee.

Overheidsinformatie

Bibtex

Article{nokey, title = {Openbaarheid, exclusiviteit en markt: commercialisering van overheidsinformatie}, author = {van Eechoud, M.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/621.pdf}, year = {0327}, date = {2000-03-27}, journal = {Mediaforum}, number = {6}, abstract = {Analyse van juridische aspecten van commercialisering van overheidsinformatie. Intellectuele eigendomsrechten, met name het auteursrecht en databankbescherming, zijn van belang omdat het (niet) hebben van deze rechten de mogelijkheden voor exploitatie van informatie kan beïnvloeden. De wettelijke openbaarheid van sommige overheidsinformatie heeft consequenties voor de \'verhandelbaarheid\' daarvan. Ook speelt het mededingingsrecht haar -de laatste jaren lawaaïge- deuntje mee.}, keywords = {Overheidsinformatie}, }