Persvrijheidsmonitor Nederland 2009

Abstract

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland in 2009. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Stichting Persvrijheidsfonds. Steun werd verleend door het Stimuleringsfond voor de pers en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het eerste deel, een kroniek, is van beschrijvende aard. Hierin wordt eerst ingegaan op de vrijheid van nieuwsgaring en vervolgens op de vrijheid van meningsuiting. In het tweede deel, dat een evaluerend karakter heeft, worden drie thema's uitgelicht die kenmerkend waren voor het jaar 2009.

Mediarecht, Persrecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Persvrijheidsmonitor Nederland 2009}, author = {Hins, A. and Wiersma, C.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/persvrijheidsmonitor2009.pdf}, year = {0504}, date = {2010-05-04}, abstract = {In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland in 2009. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Stichting Persvrijheidsfonds. Steun werd verleend door het Stimuleringsfond voor de pers en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het eerste deel, een kroniek, is van beschrijvende aard. Hierin wordt eerst ingegaan op de vrijheid van nieuwsgaring en vervolgens op de vrijheid van meningsuiting. In het tweede deel, dat een evaluerend karakter heeft, worden drie thema's uitgelicht die kenmerkend waren voor het jaar 2009.}, keywords = {Mediarecht, Persrecht}, }