Rechtsherstel na schending door de Nederlandse Staat van het EVRM

Abstract

Het EHRM oordeelde in de zaak van de Nederlandse advocaat Veraart dat het Hof van Discipline van de Nederlandse Advocaten bij het opleggen van een berisping essentiële fouten heeft gemaakt en dat Nederland daardoor artikel 10 EVRM heeft geschonden. In dit stuk wordt betoogd dat het Hof de zaak nu opnieuw moet behandelen. Zie ook Annotatie bij EHRM 30 november 2006 (Veraart / Nederland), NJ, 2007-30, nr. 368, p. 3837-3844. Inmiddels is de therapeut Kieft veroordeeld voor zijn uitlatingen tot schadevergoeding, Rb. Alkmaar 11 juli 2007, LJN BB0201, Familie X / P. Kieft

Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting

Bibtex

Article{nokey, title = {Rechtsherstel na schending door de Nederlandse Staat van het EVRM}, author = {Dommering, E.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/Advocatenblad_15_2007.pdf}, year = {1102}, date = {2007-11-02}, journal = {Advocatenblad}, number = {15}, abstract = {Het EHRM oordeelde in de zaak van de Nederlandse advocaat Veraart dat het Hof van Discipline van de Nederlandse Advocaten bij het opleggen van een berisping essentiële fouten heeft gemaakt en dat Nederland daardoor artikel 10 EVRM heeft geschonden. In dit stuk wordt betoogd dat het Hof de zaak nu opnieuw moet behandelen. Zie ook Annotatie bij EHRM 30 november 2006 (Veraart / Nederland), NJ, 2007-30, nr. 368, p. 3837-3844. Inmiddels is de therapeut Kieft veroordeeld voor zijn uitlatingen tot schadevergoeding, Rb. Alkmaar 11 juli 2007, LJN BB0201, Familie X / P. Kieft}, keywords = {Grondrechten, Vrijheid van meningsuiting}, }