Safeguarding Human Dignity in the European Audiovisual Sector

Abstract

Een van de belangrijkste doelstellingen van internationale mensenrechten is het beschermen van de menselijke waardigheid. Het begrip "menselijke waardigheid" is echter een heel ruim begrip. In dit artikel wordt ingegaan op de geldende Europese normen inzake het beschermen van de menselijke waardigheid in de audiovisuele sector.

Mediarecht

Bibtex

Article{McGonagle2007, title = {Safeguarding Human Dignity in the European Audiovisual Sector}, author = {McGonagle, T.}, url = {https://www.ivir.nl/publicaties/download/IRIS-plus-Safeguarding-Human-Dignity-in-the-European-Audiovisual-Sector.pdf}, year = {0628}, date = {2007-06-28}, journal = {IRIS Plus}, volume = {2007}, number = {6}, pages = {}, abstract = {Een van de belangrijkste doelstellingen van internationale mensenrechten is het beschermen van de menselijke waardigheid. Het begrip "menselijke waardigheid" is echter een heel ruim begrip. In dit artikel wordt ingegaan op de geldende Europese normen inzake het beschermen van de menselijke waardigheid in de audiovisuele sector.}, keywords = {Mediarecht}, }