Update waarde van kabel A7: Methodedocument t.b.v. marktconsultatie door ministerie van EZ

Abstract

In 2011 heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO), samen met het Instituut voor Informatierecht (IViR) en TNO Informatie- en Communicatietechnologie de waarde bepaald van commerciële radiovergunningen indien deze zouden worden verlengd. Hoewel ook voor kavel A7 een waarde werd vastgesteld uitgaande van verlenging, was dit kavel ten tijde van de verlenging niet in gebruik en kon het dus niet worden verlengd.
In dit rapport wordt de voorgenomen methodiek uiteengezet om de waarde van de vergunning voor kavel A7 opnieuw te bepalen met het oog op gewijzigde objectieve kavelkenmerken en gewijzigde omstandigheden. De in dit document voorliggende methodiek is een concept, dat nog verdere uitwerking behoeft. Het doel van de consultatie is om marktpartijen inzicht te verschaffen in de opgestelde methodiek en hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren. Hierdoor kan sectorkennis en eventuele feedback uit de markt in een zo vroeg mogelijk stadium worden meegenomen bij het verder uitwerken van de methodiek.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Report{nokey, title = {Update waarde van kabel A7: Methodedocument t.b.v. marktconsultatie door ministerie van EZ}, author = {Poort, J.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/SEO_Rapport_Consultatie_methode_Update_waarde_kavel_A7.pdf}, year = {0726}, date = {2013-07-26}, abstract = {In 2011 heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO), samen met het Instituut voor Informatierecht (IViR) en TNO Informatie- en Communicatietechnologie de waarde bepaald van commerciële radiovergunningen indien deze zouden worden verlengd. Hoewel ook voor kavel A7 een waarde werd vastgesteld uitgaande van verlenging, was dit kavel ten tijde van de verlenging niet in gebruik en kon het dus niet worden verlengd. In dit rapport wordt de voorgenomen methodiek uiteengezet om de waarde van de vergunning voor kavel A7 opnieuw te bepalen met het oog op gewijzigde objectieve kavelkenmerken en gewijzigde omstandigheden. De in dit document voorliggende methodiek is een concept, dat nog verdere uitwerking behoeft. Het doel van de consultatie is om marktpartijen inzicht te verschaffen in de opgestelde methodiek en hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren. Hierdoor kan sectorkennis en eventuele feedback uit de markt in een zo vroeg mogelijk stadium worden meegenomen bij het verder uitwerken van de methodiek.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }